Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd.

Ändamål

Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är politiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala, nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions intresseområden.

Coompanion i Kalmar län skall marknadsföra och tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmar och andra intressenter inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter. Dessutom skall konsult-tjänster erbjudas till intressenter som vill etablera kooperativa företag, till dem som driver kooperativ och till dem som vill stödja utvecklingen av kooperativ verksamhet.

Nätverksarbete, projekt- och mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

Styrelse och personal

Styrelse

Mats Blomberg, ordförande, Skogsudden. E-post: mabbe.blomberg@gmail.com

Lars-Gunnar Hellström, vice ordförande, Räggekulla. E-post: lassehel@telia.com

Per-Olov Johansson, Gårdby. E-post: per-olov@tomorrowdesign.se

Kristina Lindelöf, Vimmerby. E-post: Kristina@ingebohagar.se

Pär-Gustav Johansson. E-post: par-gustav.johansson@regionkalmar.se

Åsa “Felix” Everbrant, Mörbylånga. E-post: stallkvinneby@hotmail.com

Thomas Kronstål, Västervik. E-post: tomas.kronstahl@riksdagen.se

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Ring oss!

070 65 87 323

Besök oss!

Hitta hit

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Medlemsnytta

Medlemskap

Medlemskapet består av en insats på 1 000 kr, lika för alla, och denna betalas vid inträdet som medlem. Insatskapitalet återbetalas vid ev. utträde.
Den årliga medlemsavgiften uppgår till 100 kr.
Serviceavgiften uppgår till 500 kr/år för företag med upp till och med 10 anställda.
Serviceavgiften uppgår till 1000 kr/år för företag som har 11 anställda eller fler.

Medlemmar

Borgholms kommunRegion Kalmar län
Emmaboda kommunEmådalens Landsbygdscentrum
Hultsfeds kommunALMI Företagspartner
Högsby kommunKF Göta
Kalmar kommunKonsumentföreningen Oskarshamn
Mönsterås kommunKalmar Lantmän
Mörbylånga kommunSödra
Nybro kommunMaskinring Kalmar Öland
Oskarshamns kommunIngebo Hagar Ek
Torsås kommunStudiefrämjandet
Vimmerby kommunLänsförsäkringar i Kalmar län
Västerviks kommun

Bli medlem!