Det här är projekt som drivs i region Kalmar Län och som genom detta blir en del av verksamheten. Nedan hittar du både aktiva och avslutade projekt.

Pågående verksamhet

Samverkansplattform

Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete.

Servicelyftet

Ett länsomfattande projekt gällande förbättrad service på landsbygden.

Avslutade projekt

Circular Rural Hackathon, Kalmar 2019

Is circularity the solution for rural businesses? Or are rural businesses the key to a circular economy?

Arbetsintegrerande sociala företag

Främja utveckling av nya verksamhetsgrenar och nystart av arbetsintegrerande sociala företag.

Young Energy for the Future

EnergyCamps in the Baltic Sea region that will provide with knowledge and inspiration to start up and develop business in renewable energy and energy saving solutions.

Young Ambassadors of Democracy

Projektet vill motverka storstadsnormen och inspirera unga till att bo och leva på landsbygden.

Sustainable rural development in the Baltic Sea Region

EUSBSR flagship project is a partnership between organisations in five EU member states, with the theme of youth involvement in local development and support for innovation in rural areas.

Ung Förebild

Ung Förebild är en satsning för att lyfta fram och uppmuntra ungdomar till kreativitet, företagande och en tro på att kunna förverkliga sina drömmar och idéer!