En erfarenhet var att unga kan och bör få ta ansvar för sin egen framtid och YAoD leds därför av unga för unga.

… är unga som arbetar med och för unga på landsbygden i Östersjöregionen. Projektet vill motverka storstadsnormen och inspirera unga till att bo och leva på landsbygden och se en framtid för sig själva där. Coompanion Kalmar län är projektägare och partnerorganisationer finns i Finnland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Projektet är en fortsättning på flaggskeppsprojektet SRDBSR, där metoder och verktyg togs fram för att stötta unga i entreprenörskap, innovation och delaktighet. Den verktygslådan kommer användas i YAoD och spridas till unga som deltar på projektets konferenser, så att de sedan kan använda sig av dem i sina lokalsamhällen. På så sätt kommer projektet att bidra till mer aktiva och innovativa landsbygder med fler möjligheter för unga. Planeringen är i full gång och projektet kommer börja så fort den slutgiltiga ansökan beviljas. Vill du veta mer? Kontakta oss!

En erfarenhet var att unga kan och bör få ta ansvar för sin egen framtid och YAoD leds därför av unga för unga.