Coompanion Västmanlands styrelse

Ulrica Persson, Socionom och entreprenör

Tröttnade för ett antal år sedan på att inom socialtjänst och psykiatri försöka ta hand om utanförskapets konsekvenser. Driver därför istället ett icke vinstdrivande aktiebolag inom bla fastighetsskötsel och träindustri där också människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges möjlighet till anställning. Företaget har idag ca 10 anställda.

“Jag brinner för kooperationens möjligheter att tillsammans göra gott för samhället.”

Hans Jansson, Idrottskonsulent (landstingsråd)

Hans har huvudsakligen arbetat inom offentliga sektorn eller på arbeten finansierade med allmänna medel. Han har t.ex. arbetat på fritidsgårdar, Invandrarverket, Projekt inom Västerås Stad samt som idrottskonsulent för handikappidrotten i länet. Har varit fritidspolitiker i landsting och kommun, har fördelen att få verka som landstingsråd under denna mandatperiod. Hans ansvarsområden är Regional frågor och forskning och utveckling, han sitter dessutom i ALMI Mälardalens styrelse.“Erfarenhet i att arbeta med och förstå så kallade “utsatta gruppers” situation. Vet ej om det är en tillgång eller belastning, men vill gärna se saker hända och gärna igår.”

Mats Engström, Föreningssamordnare Region Öst Bostad

Mats Engström, föreningssamordnare. Mats har en bakgrund i byggbranschen. Idag arbetar Mats som föreningssamordnare i Riksbyggen.

”Anser att den kooperativa företagsformen är den bästa företagsformen för att lösa människor behov”.

Annika Lind, pedagog på Västerås Folkhögskola

Annika har främst arbetat inom de kreativa näringarna. Village och Culturen är väl några ställen där ni kan ha träffats. Hon älskar att gå från ide´till genomförande men förvaltning är ingen styrka.

” Jag gillar annorlunda, olika, att få tänka utanför ramen. Det passar bra när det gäller företagande tillsammans.”

Tohbbe Lindblom, egenföretagare

Tohbbe har tillbringat största delen av sitt yrkesverksamma liv med att lösa dataproblem. Sedan starten av det egna företaget Kreativitetsverket år 2002 har arbetet förskjutits mer och mer över till entreprenörskap, projekt och engagemang inom den sociala ekonomin.

“Hoppas att min arbets- och livserfarenhet kan komma till nytta. Följer utvecklingen av informationstekniken med stort intresse och delger gärna andra mina tankar och idéer. Innovativt tänk.”