ABF Örebro
Bredsjö Kulturkooperativ
ALMI Mälardalen
Askersunds kommun
Stiftelsen Activa
Miljövårdscentrum
Lindesbergs kommun
Kumla kommun
Verdandi Örebrokretsen
Laxå kommun
Ljusnarsbergs kommun

Coompanion Örebro läns styrelse:

Örjan Samuelsson, pensionär av och till, ordförande

Örjan är nybliven pensionär efter nästan tjugo år som VD för Stiftelsen Actíva i Örebro län. Örjan är också ordförande i Mikrofonden Mälardalen. I sitt arbete inom Actíva blev samverkan med den sociala ekonomins företag med tiden allt viktigare.

“Jag har mött många människor som inte vill annat än att bidra till samhällets tillväxt, men som av olika skäl inte ges den möjligheten. Genom entreprenörskap och affärsmässighet kombinerat med social hållbarhet kan fler få chansen att utvecklas och bli delaktiga i samhällsutvecklingen ”

Petra Hofwander-Edberg, Almi Mälardalen, vice ordförande

Petra har sedan 2007 arbetat på Almi som rådgivare, med företagsekonomi som specialområde. Ekonomitjänster var också det som levererades i det egna företaget som hon drev på heltid under 20 års tid.

“Min bakgrund som egen företagare, mina ekonomikunskaper och min erfarenhet av att träffa företag i rådgivning, hoppas jag kan tillföra fler synvinklar och en liten skvätt nytänk”

Åse Sundqvist

Text kommer inom kort

“Citat kommer också inom kort”

Lars Malmberg

Text kommer inom kort

“Citat kommer också inom kort”

Kenneth Lantz

Text kommer inom kort

“Citat kommer också inom kort”

Nina Höijer, regionråd Örebro län

Nina är from årsskiftet regionråd i Örebro län, med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Hon är socionom och har hela sitt yrkesliv arbetat inom den ideella sektorn med socialmobilisering och folkrörelseutveckling.” Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet och engagemang i de frågor som Coompanion har på sitt bord. Som regionpolitiker ska denna del av den regionala utvecklingen bli intressant att följa och vara en del av”

Ann-Mari Wulfstrand (adjungerad)

Text kommer inom kort

“Citat kommer också inom kort”

Medlemmar i Örebro län