Har ni idéer om att göra världen lite bättre med ert företag? Prata samhällsentreprenörskap, sociala innovationer eller bara hur ni ska förverkliga ert företag som adresserar hållbarhet i sin affärsidé.

socialt entreprenörskap

Driv företag – förändra världen

Många som kommer till Coompanion har en affärsidé som möter en samhällsutmaning.

Det kan vara cykelbudsföretaget som brinner för färre lastbilar i innerstan, fair trade-kaféet, byalaget som driver äldreboende för att den som behöver omsorg inte ska behöva flytta långt eller andelsjordbruket som garanterar att det som odlas säljs samtidigt som köparen vet var maten kommer ifrån.

Alla de här exemplen är hämtade från verkligheten och människorna bakom är samhällsentreprenörer som utvecklar sociala innovationer.

Sociala företag

Sociala företag, är också en benämning på företag som vill förändra världen. De har samhällsnytta som främsta drivkraft och de återinvesterar vinsten i samma syfte. Ganska ofta styrs och ägs de också demokratiskt.

Arbetsintegrerande sociala företag

Att skapa jobb tillsammans – för sig själva och för andra som har svårigheter på arbetsmarknaden – är en typ av socialt företagande som kallas arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Tvivla aldrig på att en liten grupp engagerade människor kan förändra världen. I själva verket är de de enda som gjort det.

-Margret Mead