In english

Alla vi som jobbar i det här projektet har olika erfarenhet och kunskaper i att stödja tillkomsten av nya sociala företag. Redan nu har vi sett flera goda affärsidéer och modeller som kan berika de redan befintliga företagen i våra nätverk och ge dem som vill komma igång nya idéer hur sociala företag kan byggas upp. Viktiga delar i projektet är ökad inkludering, digitalisering, empowerment och att bygga nya plattformar för sociala innovationer med goda kontakter med likasinnade i både Finland och Bulgarien. Vi i Coompanion lär oss nya arbetsmodeller och få nya inspirerande exempel på hur man kan bygga sociala företag och regionens sociala företagare får vidga sina nätverk vilket ger nya och bättre affärer.

10 goda exempel

Europeiska socialfonden