Socialt Entreprenörskap Norrbotten (SEN) ägs av Region Norrbotten och drivs av Coompanion Norrbotten.

SEN är en regional satsning på socialt företagande som genomförs i bred samverkan med befintliga sociala företag/entreprenörer, blivande sociala företag, universitet, företagsfrämjare, kommuner, näringslivet, civilsamhället och andra projekt kring bland annat social innovation.

Projektet är ett resultat av en kartläggning och handlingsplan framtagen av Region Norrbotten tillsammans med intressenter från samhällets olika sektorer kring länets behov, utmaningar och möjligheter. I denna identifieras behovet av fler sociala företag och även utvecklingsbehov av befintliga, för att långsiktigt skapa samhällsnytta och inkludering för fler människor, ett mångfacetterat näringsliv och en positiv samhällsutveckling.

tillväxtverkets logotyp