Genom utbildning eller att hyra in en styrelseledamot kan ni förbättra ert viktiga styrelsearbete! Coompanion erbjuder både kortare och längre kurser i styrelsearbete, ger handledning till styrelser och kan bidra med ledamot eller adjungerad i styrelser.

Du kan också hyra in en erfaren ordförande till stämman eller årsmötet från oss. Det kan vara både skönt och utvecklande att ett proffs håller i klubban. En extern person i styrelsen bidrar till att ni får in ny kompetens. Det kan vara till hjälp vid ett förändringsarbete, för att få ordning på era rutiner eller ge ett ökat fokus på affärsutveckling för en kortare eller längre tid. När våra medarbetare sitter i styrelser har de ofta också ansvarsuppgifter som personal- eller ekonomiansvar.

Kontakta oss!

boosta ert styrelsearbete

Verksamhetsledare och rådgivare
0733 – 64 37 40
camilla.carlsson@coompanion.se