Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna är annorlunda än i organisationer. Här är engagemang och förtroende inte bara viktigt utan helt avgörande.

Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och andra organisationer genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling. När det knakar i samarbetet har vi både metoderna och kunskapen som gör en bra process möjlig och samtidigt kan vi ta hand om juridiska.

Ta hjälp av Coompanion när du vill växa i ditt ledarskap!

Kontakta oss!

Ledarskap och konflikthantering

Verksamhetsledare och rådgivare
0733 – 64 37 40
camilla.carlsson@coompanion.se