Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Vi gör företagare av fler

Genom de projekt vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, där arbetsintegrerande socialt företagande är en smart affärsmodell. Det kan handla om att hålla landsbygden levande, att bygga en hållbar framtid.

Våra aktuella projekt:

Resursmodell småföretagande, besöksnäring och föreningsliv

Företag och föreningar får arbetskraft – nya svenskar får en väg in i samhället.

Läs mer om projektet

Lokal Smart Mat

Syftet med projektet är att öka utbud och efterfrågan på lokalt förädlade lokalproducerade livsmedel så att fler personer får möjlighet till försörjning via detta.

Läs mer om projektet

Tidigare projekt:

Styrelseacceleratorn

I det här projektet utvecklade vi ett moduluppbyggt koncept för er som vill utveckla och effektivisera ert styrelsearbete.

Läs mer om projektet

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna!