Det behöver bli lättare för de nya svenskarna att jobba och leva i Sverige. Många har bra kunskaper och kompetenser, men för lite erfarenhet av svenskt arbetsliv och samhällsliv. Nu finns en modell som gör det lättare för företag och föreningar att bidra!

Projektet drivs med finansiering från EU/Socialfonden via Leader Stockholmsbygd.

Företag och föreningar får arbetskraft – nya svenskar får en väg in i samhället

Vi vill göra det enklare för föreningar och företag att ta del av utlandsföddas kompetens och arbetsvilja. Det har vi arbetat med i projektet Resursmodell småföretagande, besöksnäring och föreningsliv – ett tvåårigt landsbygdsutvecklingsprojekt i Roslagen. Projektet har rustat de utlandsfödda deltagarna med kunskaper och kompetenser som efterfrågas av de företag och föreningar som deltagit.

Deltagande företag och föreningar har fått möjlighet att under 1-10 veckor få tillgång till en praktikant som är i behov av svenska sammanhang och arbetserfarenheter. Föreningar har fått hjälp vid större evenemang, då fler ideella krafter behövs. Det unika med modellen är att projektets personal har skött alla myndighetskontakter och funnits till hands för att överbrygga eventuella svårigheter att förstå varandra. På det sättet har det blivit en mindre insats för företag och föreningar att hjälpa.

Vill du göra skillnad? Hör av dig!

Sarah Thorsaeus, 070-373 64 60, sarah.thorsaeus@coompanion.se

Bridget Wedberg, 070-847 92 56, bridget.wedberg@coompanion.se