Ett långsiktigt arbetssätt för lokal platsutveckling. Det är målet med delprojektet Lokal platsutveckling- integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete”.

Med finansiering av Tillväxtverket har Region Skåne i samarbete med Coompanion Skåne möjlighet att ta fram ett långsiktigt arbetssätt för lokal platsutveckling. Näsum i Bromölla kommun och Glimåkra i Östra Göinge kommun har rekryterats initialt för att vara med i projektet. På så sätt bidrar de till utvecklingen av en ort i kommunen, samtidigt som deras erfarenheterna från kommer att ligga till grund för en metod för lokal platsutveckling som kan användas för andra orter runt om i Skåne.

En förutsättning för att kunna delta är att det finns intresse från kommun, näringsliv och ideella krafter att samverka för att driva utvecklingen lokalt på platsen. Detta passade in både på Näsum och Glimåkra. Den lokala processledaren på respektive ort ersätts med totalt 150 000 kronor via Region Skåne. De orter som valdes ut ha skulle, utöver ett lokalt engagemang, vara av en lämplig storlek, i detta fall mellan 400 och 4000 invånare. Vidare skulle det vara en ort på landsbygden, alltså inte en stadsdel. Vi tittade också delvis på hur orten låg till när det gäller service.

Västra Götalandsregionen (VGR) har testat en modell för lokal platsutveckling som är förebild till den metod som vi vidareutvecklar och testar på dessa två orter i Skåne.

På båda orterna finns en arbetsgrupp som bland förbereder öppna stormöte dit invånare i bygden bjuds in. Arbetsgrupperna har bland annat tittat på statistik från SCB, för att få en bättre bilden av orten. Målet är att processen ska utmynna i en handlingsplan och att det ska hittas finansiering för att genomföra den.

Projektet avslutas oktober 2020


Är du intresserad av att veta mer om projektet?
Kontakta Elin Dagerbo, Coompanion Skåne, projektledare, 070-091 91 41
Maria Tuszynski, Region Skåne, näringslivsutvecklare, 076-8890784
Maria Wildt Persson, processledare i Näsum, 072-8857898
Tobias Bosson, processledare i Glimåkra, 070-5757810