Om du funderar på att starta ett företag kan det vara bra att börja med en skiss på hur du tänker. Du behöver en idé som du kan tjäna pengar på. Det kallas affärsidé. Nedan får du lite saker du behöver tänka igenom och tanken är att du ska få lite inspiration för att börja skriva ner hur du tänker.

En affärsidé bygger på att det finns ett behov som människor eller företag har. Behovet finns ofta för att det finns ett problem som man är beredd att betala någon för att lösa. Varje företag har en eller flera målgrupper. En målgruppen kan vara privatpersoner som har vissa egenskaper eller kan det vara företag i en viss bransch och i en viss storlek. Målgruppen som helhet ska ha det problem du vill hjälpa den att lösa.

Oftast strävar företag efter att vara unika eller att särskilja sig från andra liknande företag. Ett företag kan skilja sig från andra liknande företag på många olika sätt, till exempel med kundbemötande, betalningsalternativ, support, miljöengagemang, butiksinredning, tjänster runt om själva grundprodukten och så vidare. Ta reda på vad som är viktigt för din målgrupp.

Finansieringen av ditt företag är också en viktigt del. Här är det bra att tidigt reda ut hur mycket pengar det kommer att kosta att få igång verksamheten. Ingen kan se in i framtiden men om du gör ärliga uppskattningar så kan du tidigt se om den affärsidé du har går att starta eller kan du få viktigt underlag på vilka steg du måste ta för att kunna samla den summa pengar du behöver.

Nu kan du gå vidare. I Idéfasen behöver du fundera igenom följande delar. Skriv gärna ner det du kommer fram till. Då har du lagrat dina tankar.

Marknaden

Förklara det problem som ska lösas. Varför är det viktigt? För vem är det viktigt? Hur ser behovet ut? Beskriv de alternativ som används för att lösa problemet eller tillfredsställa behovet idag. Dessa alternativ kan både vara nära idén eller något helt annat t ex en annan typ av vara eller tjänst. Beskriv även den målgrupp som erbjudandet riktar sig till, de som verkligen vill ha problemet löst. Ge en bild av hur världen ser ut när erbjudandet används, tagits i bruk och blivit värdefull.

Ditt erbjudande

Beskriv erbjudandet och hur det löser målgruppens viktiga behov. Beskrivningen kan vara detaljerad eller mer skissartad beroende på hur mogen idén är. Fokusera på att göra den så enkel som möjligt för omvärlden att förstå.

Verksamheten

Fundera igenom hur organisationen kan se ut för att förverkliga affärsidén. Vilken kompetens behövs, vem/vilka kan och vill vara med? Behövs det andra samarbetspartners för att lyckas? Fundera också över ambitionen med denna möjlighet. Ska det vara en bisyssla vid sidan om annat arbete? Finns det möjlighet att affärsidén långsiktigt kan bära sina kostnader? Tänk även igenom hur verksamheten kan finansieras. Är det genom bidrag, försäljning eller andra aktörers finansiering.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om affärsplaner.

Här kan du läsa mer om budgetar.

Här kan du se en film om olika företagsformer

Här kan du läsa mer om affärsidéer på verksamt.se

Här kan du läsa mer om skillnaderna på hobby och näringsverksamhet

Här kan du läsa mer om egenanställning (att kunna fakturera kunder utan att starta företag)

Välkommen att boka ett möte

Johan Broman, företagsutvecklare Coompanion Skåne
johan.broman@coompanion.se
0733-63 10 01