Projekt inom Lokalt ledd utveckling genom Leader som utreder de ekonomiska förutsättningarna för ett arbetsintegrerande socialt företag i Fulltofta och bygga en stabil grund för fortsatt verksamhet efter projekttiden.

Verksamheten ska bygga meningsfull och utvecklande sysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden där arbetet sker i egen takt och efter egen förmåga med uppgifter som efterfrågas av Stiftelsen skånska landskap. I en förstudie pekades hästvård, turridning, enklare skogsarbete och markunderhåll, odling och visst underhåll på byggnaderna på platsen ut som tänkbara områden. Projektet ska också få brukare, deras assistenter och anhöriga att upptäcka naturen och se möjligheterna som finns runt Fulltofta i Skåne. Projektet knyter till sig lokala företagare för att skapa olika tjänstepaket kring verksamheten.

Projektet ägs av Coompanion Skåne och finansieras av Europeiska socialfonden och Leader Mittskåne.

Frågor? kontakta:
Olof Eriksson
Mobil: 0708-658492
E-post: olof.eriksson@coompanion.se