Coompanion Stockholm ska tillsammans med deltagarna i projektet Street Business (finansierat av Allmänna Arvsfonden) utveckla nya affärsidéer som ska ge hemlösa personer (som även har funktionshinder) stärkt självförtroende och möjlighet till självförsörjning.

Affärsidéer i gatumiljö

Med start av ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, ska projektet bidra till meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet handlar initialt om att vaska fram och kommersialisera produkter/tjänster som är möjliga att utföra/sälja i gatumiljö.

Avsikten är att bygga upp ett nytt arbetsintegrerande socialt företag i form av en ekonomisk förening, vars syfte är att skapa inkomster, meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Vi vill gemensamt utveckla tjänsterna/produkterna, konceptualisera, marknadsföra och sälja dem. Företaget ska vara ägt och drivas gemensamt av producenter/utförare, men med en stödfunktion i form av ekonomi, juridik, design och marknadsföring från några av oss som arbetat länge med socialt entreprenörskap på Macken, med insatser för missbrukare hos Convictus och med kooperativ rådgivning hos Coompanion.

Affärsidéer i gatumiljö

Är du nyfiken? Hör av dig!

Fredrik Bergman, projektledare

fredrik.bergman@coompanion.se
070 726 48 05

Samverkanspartners:

Coompanion Stockholm, Macken och Convictus.

Med stöd från Allmänna Arvsfonden