Bakgrund

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse av och diversifiering av näringslivet och i vårt område genomgår vi en omställning från få stora arbetsgivare med många anställda till fler små- och medelstora företag.

Det är av stor betydelse att vi behåller dessa företag eftersom vi står inför det faktum att många företagare idag är över 60 år och de kommer att vilja sälja eller avveckla företaget inom en 10 års period.

Vi vill i detta projektet hjälpa både företagaren och de som ska ta över att göra det hållbart och bistå dem i processen mot utveckling av nya produkter och tjänster och tillämpning av nya kunskaper. Det kommer leda till att färre företag avvecklas, att vi får bevarade arbetstillfällen och fler nya företagare i vårt område. Vi kommer i första hand att arbeta för att nå företag som är verksamma inom besöksnäring, handel, gröna och blå näringar, livsmedel, industri samt kreativa och kulturella näringar.

Syfte

Vi ser att det saknas en bredd av olika alternativ vid en ägarskiftesprocess och vill skapa möjligheter för att medarbetarna ska få kunskap om hur ett medarbetarövertagande kan se ut.

De flesta ägarskiften och generationsskiften som genomförs är enligt tradition innefattar en säljare och en köpare av företaget och vi vill öppna upp för både säljare och köpare att tänka i nya banor. Kan medarbetare/medarbetarna ta över? Kan vi ta över som anställda i företaget?

Vårt svar är att det går alldeles utmärkt och att det finns många verksamheter som idag bedrivs som personalägda.

Mål

Det övergripande målet är att bevara företag och arbetstillfällen som riskerar att försvinna till följd av ägarskiftesutmaningen. Genom att öppna upp för att hitta lösningar på utmaningen med ägarskiften är medarbetarövertagande ett alternativ som inte är tillräckligt utforskat.

Genomförande

120 individer ska genom coachning och rådgivning komma fram till om de vill utveckla, avveckla, sälja sitt företag eller om man som medarbetare känner sig redo för att ta över/köpa ett företag.

20 företag går vidare till rådgivning i en ägarskiftesprocess och 10 företag av dem får hjälp med finansiering genom att vi samverkar med Almi Väst, Mikrofonden Väst och banker.

40 personer ska genomgå en kompetenshöjande insats. Vi kommer att erbjuda dem som ska ta över/köpa företaget bland annat styrelseutbildningar, utbildningar i ekonomi, entreprenörskap/företagande och arbetsrätt.

Målet är att det ska ske 16 ägarskiften varav 8 är genom medarbetarövertagande. Vi ska arbeta för att ta fram en modell för ägarskifte vid medarbetarövertagande vid ett ägarskifte.

Samverkanspartners

Microfonden Väst, Almi, Kommunerna i Fyrbodal.

Coompanion Fyrbodal har fått ett treårigt projekt (2020-2023) beviljat av Fyrbodals Kommunalförbund.