Det här är en regional sida om projekt. Detta är plats för inledningstext om projektverksamheten.

Projekt i Göteborgsregionen

Projekt nummer ett

Kort informationstext om projektet

Läs mer (länk till sida om projektet)