Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällsnytta. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det! Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling bland annat genom att driva projekt som skapar och förbättrar förutsättningar för kooperativt företagande.

Vi gör företagare av fler

Genom de projekt vi driver kommer samhällsnyttiga företag till liv. Ofta handlar det om företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler – t.ex. nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land, eller personer som av många olika anledningar har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Med den kooperativa affärsmodellen får dessa människor via våra projekt en chans att skapa sin egen arbetsplats. En arbetsplats och ett företag som de själva är delägare i. 

För en jämlik och demokratisk samhällsutveckling

Genom våra projekt utforskar vi hur olika typer av samhällstrender, så som digitaliseringen, gig-ekonomin och avfolkning i landsbygden, kommer att påverka samhälle, arbetsmarknad och näringsliv.

Aktuella projekt

asf akademin

ASF Akademin

Vi höjer kompetensen hos arbetsintegrerande sociala företag med program för ledare, kvalitetssäkring av arbetsträning och certifiering tillsammans med SKOOPI.

Läs mer

next step into a new country

Next Step into a New Country

Let us boost the businesses of migrant entrepreneurs! Genom Next Step kan nyanlända entreprenör i hela landet få hjälp att öka tillväxten i sina företag. Följ med oss på resan!

Läs mer

Trappa Upp Nationellt

I ett samverkansprojekt där sex Coompanionkontor samverkar med Yalla Trappan Malmö ska vi starta flera sociala företag och arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor.

Läs mer

Vill ni samarbeta med oss kring projekt?

Vi har lång erfarenhet av att ansöka om och genomföra olika typer av projekt med offentlig finansiering. Ta kontakt med Coompanion Sverige eller ert regionala kontor!